Co znamená LTV / Poměr úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti?

Česká národní banka doporučuje, aby banky půjčovaly zájemcům jen do 90 procent hodnoty nemovitosti a aby podíl nově sjednaných hypoték nad 80 procent hodnoty nemovitosti nepřekročil 15 procent. Podle doporučení ČNB tak budou zájemci potřebovat v úsporách minimálně 10 % z celkově částky na pořízení nemovitosti. Zbytek do sta procent vyjadřuje maximum, kolik si na zastavenou nemovitost lze půjčit, tj. poměr úvěru k  hodnotě zastavované nemovitosti, ve zkratce LTV (loan to value).