1. Online registrace do Klientské zóny pro uživatele Internetbankingu ČSOB

Uživatelé ČSOB Internetového bankovnictví a ČSOB Smartu můžou nyní sjednat přístup do Klientské zóny také prostřednictvím těchto aplikací. Podmínkou je vlastnictví ČSOB Identity.

  • Z ČSOB Internetového bankovnictví do Klientské zóny lze přejít pomocí odkazu Vstup do portálů. Na něj se dostanete po kliknutí na vaše jméno uprostřed horního menu.
  • Další možností je přejít na detail některého z produktů vedených u ČSOB Stavební spořitelny a zde kliknout na Přejít do zóny Stavební spořitelny.
  • Systém vám vytvoří Smlouvu o používání Klientské zóny, kterou podepíšete SMS kódem v prostředí Klientské zóny.
  • V případě vytvoření přístupu do Klientské zóny tímto způsobem bude vaším vstupním kanálem i napříště prostředí ČSOB.

Přejít do ČSOB IB

2. Online registrace do Klientské zóny pro všechny klienty

(ověření přes korunovou platbu a naskenované doklady totožnosti)

Klientskou zónu si můžete založit i na webu registrace.csobstavebni.cz (online registrace je z právních důvodů určena pouze pro zletilé klienty a občany ČR).

Online proces je snadný a rychlý, nezabere  více než 15 minut. Připravte si:

  • dva platné doklady totožnosti ČR,
  • funkční mobilní telefon,
  • sken nebo kopii výpisu z účtu,
  • na potvrzení vaší identity bude také potřeba zaslat platbu ve výši jedné koruny, která vám bude obratem vrácena.

Všechny tyto podklady po nás vyžaduje zákon a bez nich vás nemůžeme vzdáleně identifikovat.

UPOZORNĚNÍ: On-line registrace je možná pouze pro ZLETILÉ KLIENTY. Zákonný zástupce nezletilého klienta, který nemá vlastní produkt, musí taktéž sjednat klientskou zónu u finančního poradce.

3. Registrace u finančního poradce

Domluvte si schůzku s finančním poradcem ČSOB Stavební spořitelny, přineste s sebou doklad totožnosti a funkční mobilní telefon. Musíte také vlastnit funkční e-mailovou adresu.

Na schůzce podepíšete dohodu o klientské zóně a vyberete uživatelské jméno. Na vaši e-mailovou adresu přijde odkaz pro první přihlášení do Klientské zóny, kde si zvolíte heslo a pomocí SMS podepíšete Smlouvu o používání klientské zóny. 

Podpora aplikace je dostupná ve všední dny na telefonním čísle 800 700 705 nebo na info@csobstavebni.cz.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.