ČSOB Stavební spořitelna získává od ČSOB Penzijní společnosti (dodavatel produktu Doplňkové penzijní spoření - DPS) odměny za nabízení a zprostředkování DPS, zajišťování kvalitního servisu a další péče o účastníky a to v maximální výši 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti za zprostředkování jedné smlouvy o DPS (pro rok 2023 maximálně 2751 Kč).

Rozhodným okamžikem pro výpočet odměny je den uzavření smlouvy o DPS nebo zvýšení měsíčního příspěvku.

Z obdržené částky ČSOB Stavební spořitelna následně platí svým obchodním zástupcům odměnu ve výši 6,54 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti.