ČSOB Stavební spořitelna získává od ČSOB Penzijní společnosti (dodavatel produktu Doplňkové penzijní spoření - DPS) odměny za nabízení a zprostředkování DPS, zajišťování kvalitního servisu a další péče o účastníky a to v maximální výši 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti za zprostředkování jedné smlouvy o DPS (pro rok 2021 maximálně 2422 Kč).

Rozhodným okamžikem pro výpočet odměny je den uzavření smlouvy o DPS nebo zvýšení měsíčního příspěvku.

Z obdržené částky ČSOB Stavební spořitelna následně platí svým obchodním zástupcům odměnu ve výši 6,54 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti.

V období od 1. 11. do 31. 12. 2021 je nastavena motivace obchodních zástupců ČSOB Stavební spořitelny na upozornění klienta na výhody spojené se sjednáním příspěvků zaměstnavatele u stávajících smluv doplňkového penzijního spoření ČSOB Penzijní společnosti nebo transformovaného fondu Stabilita. Obchodní zástupce ČSOB Stavební spořitelny získá CCS kartu v hodnotě 500 Kč za každé 2 kusy prvního sjednání příspěvku zaměstnavatele u výše uvedených smluv.