Ochrana osobních údajů

ČSOB Stavební spořitelna je členem skupiny ČSOB a řídí se Skupinovými pravidly zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů, které obsahují práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv, najdete na www.csob.cz/osobni-udaje.

Pokud chcete uplatnit vaše práva, využijte k tomu Žádost o uplatnění práva k osobním údajům. Tato žádost může být zaslána poštou s úředně ověřeným podpisem na korespondenční adresu:

ČSOB Stavební spořitelna
k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Nebo registrovaným i neregistrovaným e-mailem na schránku dataprotectionofficer@csobstavebni.cz s přiloženou žádostí (PDF) podepsanou certifikátem nebo předána osobně na specializovanou pobočku financování bydlení Československé obchodní banky a.s. 

Funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů pro ČSOB Stavební spořitelnu vykonává Bc. Vojtěch Sebastian Dobeš, LL.M.