1. Online registrace do Klientské zóny přes ČSOB ID

Uživatelé ČSOB Internetového bankovnictví a ČSOB Smartu můžou nyní sjednat přístup do Klientské zóny také prostřednictvím těchto aplikací. Podmínkou je vlastnictví ČSOB Identity.

  • Z ČSOB Internetového bankovnictví do Klientské zóny lze přejít pomocí odkazu Vstup do portálů. Na něj se dostanete po kliknutí na vaše jméno uprostřed horního menu.
  • Další možností je přejít na detail některého z produktů vedených u ČSOB Stavební spořitelny a zde kliknout na Přejít do zóny Stavební spořitelny.
  • Systém vám vytvoří Smlouvu o používání Klientské zóny, kterou podepíšete SMS kódem v prostředí Klientské zóny.
  • V případě vytvoření přístupu do Klientské zóny tímto způsobem bude vaším vstupním kanálem i napříště prostředí ČSOB.

Přejít do ČSOB IB

2. Registrace u finančního poradce

Domluvte si schůzku s finančním poradcem ČSOB Stavební spořitelny, přineste s sebou doklad totožnosti a funkční mobilní telefon. Musíte také vlastnit funkční e-mailovou adresu.

Na schůzce podepíšete dohodu o klientské zóně a vyberete uživatelské jméno. Na vaši e-mailovou adresu přijde odkaz pro první přihlášení do Klientské zóny, kde si zvolíte heslo a pomocí SMS podepíšete Smlouvu o používání klientské zóny. 

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.