Klientskou zónu si založíte i v Elektronickém bankovnictví ČSOB

Zájemci o online registraci do Klientské zóny ČSOB Stavební spořitelny si teď můžou sjednat přístup také prostřednictvím svého ČSOB Internetbankingu nebo Smartu. Podmínkou je vlastnictví ČSOB ID.

  • Do Klientské zóny přejdete z detailu produktů vedených u ČSOB Stavební spořitelny.
  • Další možnost je pomocí odkazu Vstup do portálů. Na něj se dostanete po kliknutí na vaše jméno uprostřed horního menu.
  • Systém vám vytvoří Smlouvu o používání Klientské zóny, kterou podepíšete SMS kódem.
  • V případě vytvoření přístupu do Klientské zóny tímto způsobem bude vaším vstupním kanálem i napříště prostředí ČSOB.
  • V rámci tohoto procesu také můžete založit stavební spoření online.

Přejít do ČSOB Internetbankingu