„Žila jsem životem jako každý mladý člověk, chodila jsem do práce, kde jsem pracovala jako pracovník přímé péče u seniorů, ale 7. září se mě a mým sourozencům obrátil život naruby. Zemřela nám máma, a na mě zbyla povinnost se o své dva bratry postarat. Mojí největší obavou bylo, zda dostanu bratry do péče, jelikož jsem v tu dobu neměla vůbec nic.“

Po smrti mámy si jednadvacetiletá Pavlína vzala do pěstounské péče své dva bratry. Staršímu Broníkovi bylo čtrnáct, mladšímu Josífkovi sedm. Bydleli v drahém podnájmu, kde si navíc nemohli ani zřídit trvalé bydliště, a toužili po vlastním bytě. „Naskytla se možnost získat zrekonstruovaný byt po kamarádovi, který se rozhodl přestěhovat do domku. Za splátky bychom dali 4 tisíce včetně inkasa a kluci by konečně měli nějaké zázemí,” vysvětluje Pavlína. Z pěstounských dávek však neměla dostatečný příjem a žádná banka jí nebyla ochotná půjčit.

Ze zdánlivě beznadějné situace nakonec Pavlínu s bratry zachránilo setkání s finančním poradcem Vlastimilem Dopitou. Ten se do celé věci vložil s nebývalým nasazením a podařilo se mu vyjednat výjimku, na základě které statečná mladá žena půjčku nakonec dostala.

„Až v ČSOB Stavební spořitelně pochopili naši situaci a splnili nám sen. Děkujeme Lišce za lepší zítřky,“
uzavírá Pavlína, která snad konečně našla i s bratry skutečný domov.

Fotogalerie

Spočítejte si vlastní půjčku

Výše úvěru

Pro změnu hodnoty pohybujte posuvníkem

Celková doba splatnosti úvěru
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru
Úroková sazba Doba splatnosti
Údaje v kalkulačce jsou pouze orientační, zahrnují úhrady a daň.
Použitý tarif AktivPlus Spořicí, modelová smlouva založena k 1. lednu kalendářního roku.

Další příběhy

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.