S vlastními úsporami je bydlení dostupnější

 • 100% hypotéky skončily a už se nevrátí.
 • Většina zájemců o úvěr nebo hypotéku potřebuje financovat 20 % kupní ceny z vlastních zdrojů.
 • 80 % vyjadřuje maximum, kolik si na zastavenou nemovitost lze půjčit, tj. poměr úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti (loan to value = LTV).
 • Čím více naspořeno, tím lepší startovací pozice při hledání toho správného úvěru.

V průměru si lidé na nové bydlení půjčují 2 miliony koruny

Při úvěru ve výši 80 % z hodnoty nemovitosti jsou nutností vlastní zdroje ve výši kolem 500 tisíc korun. 

Co je dobré vědět?

 • Nový byt mívá zpravidla kupní cenu shodnou s cenou stanovenou odhadcem.
 • U staršího bytu nebo domu může být odhad o dost nižší než kupní cena, tzn. vlastních peněz můžete potřebovat více než 20 % kupní ceny.
 • Ceny nemovitostí rostou a rostou i úrokové sazby hypoték.
 • S růstem cen nemovitostí přitom rostou i ceny nájemního bydlení.

Využijte bezpečné spoření se státní podporou

 • Roční státní podpora na stavebním spoření až 2000 Kč.
 • Na plnou státní podporu mohou dosáhnout dospělí i nezletilé děti.
 • Úrokový bonus za pravidelné spoření.
 • Stoprocentní pojištění vkladů až do limitu 100 000 eur.

Kolik si naspoříte už za 6 let?

Když je na bydlení a na 
spoření jeden

Když jsou na bydlení a na 
spoření dva

Měsíční vklad 
1 osoby

Naspořeno 
1 osoba za 6 let

1700 Kč

135 511 Kč

2000 Kč

159 347 Kč

2500 Kč

196 271 Kč

Měsíční vklad 
2 osob

Naspořeno 
2 osoby za 6 let

2 × 1700 Kč

271 022 Kč

2 × 2000 Kč

318 694 Kč

2 × 2500 Kč

392 542 Kč

Výpočet zahrnuje poplatky, úroky, úrokový bonus za pravidelné spoření, daň a dodatečně připsanou státní podporu. Nezahrnuje žádnou z prémií.

Použitá tarifní varianta Aktiv Spořicí, modelová smlouva založena k 1. lednu kalendářního roku. Úhrada za uzavření je hrazena mimořádným vkladem.

Údaje jsou pouze orientační, závisí na skutečné době a způsobu spoření.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.