700 000 Kč | 6 měsíců | Eva Š., Nepolisy

Paní Evě nedávno končilo stavební spoření u Lišky, takže začala vymýšlet, co by s našetřenými penězi mohla udělat: „Původně jsem chtěla vyměnit jen okna v kuchyni a obýváku a zbylou částku nechat a koupit si něco hezkého.“ K paní Evě se ale zároveň v té době stěhoval její přítel Pepa, který přišel s myšlenkou realizovat v místnosti ještě jedno okno, aby bylo v interiéru více světla. „A tímhle oknem to celé začalo,” vzpomíná Eva.

Než se nápady mohly stát realitou, musela Eva vyřešit u Lišky úvěr. Zašla tedy za finanční poradkyní, paní Houškovou, s tím, že by potřebovala finance na rekonstrukci svého domku. Domluva byla bezproblémová, paní Houšková zařídila vše potřebné, úvěr byl schválen a Eva ho mohla začít čerpat.

Rekonstrukce byla nakonec výrazně rozsáhlejší. Po bourání zdi mezi kuchyní a obývákem přišla na řadu stavba krbu. „Tím měla rekonstrukce končit. Potom jsme si ale řekli, že by chtěla vyměnit i kuchyň, a tak jsme se pustili i do ní,” vypráví Eva. První volbou byla místní firma, když ale majitelé domu zjistili, kolik by od ní nová kuchyň stála, museli hledat dál. Nakonec dostali doporučení od známých, ať novou kuchyni zkusí pořídit v Polsku. „Dojeli jsme tam a z vystavených kuchyní nám rovnou jedna padla do oka. Nechali jsme ji podle návrhů přizpůsobit našim prostorům a za šest týdnů byla kuchyň hotová,” pokračuje Eva.
Nakonec se ještě dodělávala elektřina, podlahy, zdi a stropy.

„Už nejsme nejmladší, takže jsme si přáli splnit si konečně sen o lepším bydlení a podařilo se to. Když přijdou kamarádky na návštěvu, jen překvapeně koukají. Já jim ale říkám: Každý má možnost. My jsme to dělali pro sebe, bylo to vzájemné a dělalo nám to radost. Moc rádi teď chodíme domů, jsme tu šťastní. Pepa si tu štípe dříví a já ráda kuchtím. Hezky se to všechno spojilo,” říká spokojeně Eva. Rekonstrukce ještě neskončila, v budoucnu chtějí majitelé realizovat novou ložnici, která nahradí stávající garáž.

Fotogalerie

Spočítejte si vlastní půjčku

Výše úvěru

Pro změnu hodnoty pohybujte posuvníkem

Celková doba splatnosti úvěru
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru
Úroková sazba Doba splatnosti
Údaje v kalkulačce jsou pouze orientační, zahrnují úhrady a daň.
Použitý tarif AktivPlus Spořicí, modelová smlouva založena k 1. lednu kalendářního roku.

Další příběhy

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.