Reprezentativní příklady

Platnost od 1. 4. 2022

*Reprezentativní příklad úvěru se zajištěním nemovitostí na financování bytových potřeb energeticky šetrného bydlení s Průkazem energetické náročnosti

Při výši průměrného meziúvěru 2 000 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 4,89 % při uplatnění slevy ve výši 0,2 % (pevná úroková sazba sjednaná na dílčí období 10 let, pro účely výpočtu je sazba použita až do přidělení cílové částky, bez zohlednění slevy by úroková sazba činila 5,09 %) budete splácet měsíční splátku úroků 8 150 Kč a zároveň dospořovat 3 200 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 204 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 1 274 053 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 4 % a budete jej splácet 141 měsíčními splátkami ve výši 11 350 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 4 071 215 Kč a jeho celková RPSN bude činit 5,94 % a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč, náklad na pojištění zastavované nemovitosti pojistné hodnoty 2 622 000 Kč je v průměrné výši 2 860 Kč ročně a po uplatnění slevy ve výši 30 % činí 2 002 Kč; náklad na ocenění věci je 0 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2 000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


**Reprezentativní příklad úvěru se zajištěním nemovitostí (TopKredit 10 let)

Při výši průměrného meziúvěru 2 000 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 5,09 % (pevná úroková sazba sjednaná na dílčí období 10 let, pro účely výpočtu je sazba použita až do přidělení cílové částky), budete splácet měsíční splátku úroků 8 483 Kč a zároveň dospořovat 3 200 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 204 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 1 274 053 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 4 % a budete jej splácet 136 měsíčními splátkami ve výši 11 683 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 4 057 291 Kč a jeho celková RPSN bude činit 5,95 % a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 2 860 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3 500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2 000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


**Reprezentativní příklad úvěru ze stavebního spoření se zajištěním nemovitostí

Při výši průměrného úvěru 1 300 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 4 % budete splácet měsíční splátku ve výši 14 400 Kč po dobu 109 měsíců. Celkem zaplatíte za takový průměrný úvěr 1 559 247 Kč a jeho RPSN bude činit 4,63 % a zohledňuje poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru 360 Kč ročně, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 2860 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


*Reprezentativní příklad úvěru se zajištěním nemovitostí pro účely refinancování spláceného z účtu vedeného u Československé obchodní banky, a.s.

Při výši průměrného meziúvěru 2 000 000 Kč a roční úrokové sazbě 4,49 % při refinancování (pevná úroková sazba sjednaná na dílčí období 10 let, pro účely výpočtu je sazba použita až do přidělení cílové částky), budete splácet měsíční splátku úroků 7 483 Kč a zároveň dospořovat 3 200 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 204 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 1 274 053 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 4 % a budete jej splácet 152 měsíčními splátkami ve výši 10 683 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 3 898 242 Kč a jeho celková RPSN bude činit 5,28 % a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 2 860 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3 500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2 000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


**Reprezentativní příklad úvěru ze stavebního spoření bez zajištění nemovitostí

Při výši průměrného úvěru 260 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 4 % budete splácet měsíční splátku ve výši 3 600 Kč po dobu 84 měsíců.  Celkem zaplatíte za takový průměrný úvěr částku 301 999 Kč a jeho RPSN bude činit 4,33 % a zohledňuje poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru 360 Kč ročně.             

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


*Reprezentativní příklad úvěru bez zajištění nemovitostí (Kredit)

Při výši průměrného meziúvěru 500 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 6,4 % budete splácet měsíční splátku úroků 2 667 Kč a zároveň dospořovat 1 300 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 128 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 316 584 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 4 % a budete jej splácet 95 měsíčními splátkami ve výši 3 967 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 888 939 Kč a jeho celková RPSN bude činit 6,98 % a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


*Reprezentativní příklad Půjčka na cokoliv

Půjčka na cokoliv ve výši 180 000 Kč se splatností 6 let: pevná úroková sazba 13,7 % p. a., RPSN 14,6 %, měsíční splátka 3 681 Kč, celkem k úhradě 265 032 Kč.

Poplatky spojené s úvěrem: bez poplatku za podání žádosti, poskytnutí a správu spotřebitelského úvěru a inkaso splátky.

Nejedná se o návrh smlouvy ani o předsmluvní informace podle zákona č. 257/2016 Sb. Jde pouze o orientační výpočet, konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a smlouvě o úvěru.

Poskytovatelem produktu je ČSOB.


*Reprezentativní příklad Konsolidace půjček

Konsolidace půjček ve výši 350 000 Kč se splatností 7 let: pevná úroková sazba 5,9 % p. a., RPSN 6,1 %, měsíční splátka 5097 Kč, celkem k úhradě 428 148 Kč. Platí při konsolidaci externích úvěrů, tj. úvěrů neposkytnutých Československou obchodní bankou, a.s. v hodnotě 50 000 Kč a více.

Poplatky spojené s úvěrem: bez poplatku za podání žádosti, poskytnutí a správu spotřebitelského úvěru a inkaso splátky.

Nejedná se o návrh smlouvy ani o předsmluvní informace podle zákona č. 257/2016 Sb. Jde pouze o orientační výpočet, konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a smlouvě o úvěru.

Poskytovatelem produktu je ČSOB.


*Reprezentativní příklad Půjčka na bydlení

Půjčka na bydlení ve výši 450 000 Kč se splatností 9 let: pevná úroková sazba 11,7 % p. a., RPSN 12,3 %, měsíční splátka 6 757 Kč, celkem k úhradě 729 756 Kč.

Poplatky spojené s úvěrem: bez poplatku za podání žádosti, poskytnutí a správu spotřebitelského úvěru a inkaso splátky.

Nejedná se o návrh smlouvy ani o předsmluvní informace podle zákona č. 257/2016 Sb. Jde pouze o orientační výpočet, konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a smlouvě o úvěru.

Poskytovatelem produktu je ČSOB.