Reprezentativní příklady

Platnost od 15. 3. 2023

*Reprezentativní příklad úvěru se zajištěním nemovitostí na financování bytových potřeb energeticky šetrného bydlení s Průkazem energetické náročnosti

Při výši průměrného meziúvěru 2 000 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 6,29% při uplatnění slevy ve výši 0,4% (pevná úroková sazba sjednaná na dílčí období 3 let, pro účely výpočtu je sazba použita až do přidělení cílové částky, bez zohlednění slevy by úroková sazba činila 6,69%) budete splácet měsíční splátku úroků 10 483 Kč a zároveň dospořovat 2 600 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 217 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 1 365 638 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 4% a budete jej splácet 128 měsíčními splátkami ve výši 13 083 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 4 725 999 Kč a jeho celková RPSN bude činit 7.55% a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč, náklad na pojištění zastavované nemovitosti pojistné hodnoty 2 622 000 Kč je v průměrné výši 2 860 Kč ročně a po uplatnění slevy ve výši 30 % činí 2 002 Kč; náklad na ocenění věci je 0 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2 000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


*Reprezentativní příklad úvěru se zajištěním nemovitostí

Při výši průměrného meziúvěru 2 000 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 6,69 % (pevná úroková sazba sjednaná na dílčí období 3 let, pro účely výpočtu je sazba použita až do přidělení cílové částky), budete splácet měsíční splátku úroků 11 150 Kč a zároveň dospořovat 2 400 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 218 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 1 386 241 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 4,5 % a budete jej splácet 129 měsíčními splátkami ve výši 13 550 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 4 795 085 Kč a jeho celková RPSN bude činit 7,58 % a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 2860 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


*Reprezentativní příklad úvěru ze stavebního spoření se zajištěním nemovitostí

Při výši průměrného úvěru 1 300 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 4,5 % budete splácet měsíční splátku ve výši 14 800 Kč po dobu 108 měsíců. Celkem zaplatíte za takový průměrný úvěr 1 591 213 Kč a jeho RPSN bude činit 5,14 % a zohledňuje poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru 360 Kč ročně, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 2 860 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3 500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2 000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


*Reprezentativní příklad úvěru ze stavebního spoření bez zajištění nemovitostí

Při výši průměrného úvěru 260 000 Kč v tarifní variantě Trend 20 a roční pevné úrokové sazbě 4,5 % budete splácet měsíční splátku ve výši 2 880 Kč po dobu 114 měsíců. Celkem zaplatíte za takový průměrný úvěr částku 325 456 Kč a jeho RPSN bude činit 4,94 % a zohledňuje poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru 360 Kč ročně.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


*Reprezentativní příklad úvěru bez zajištění nemovitostí (Kredit)

Při výši průměrného meziúvěru 600 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 7,9% budete splácet měsíční splátku úroků 3 950 Kč a zároveň dospořovat 1 560 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 126 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 376 214 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 4.5% a budete jej splácet 80 měsíčními splátkami ve výši 5 510 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 1 132 583 Kč a jeho celková RPSN bude činit 8,67% a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč.                      
Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


*Reprezentativní příklad Půjčka na cokoliv

Půjčka na cokoliv ve výši 160 000 Kč se splatností 6 let: pevná úroková sazba 11,4 % p. a., RPSN 12 %, měsíční splátka 3 079 Kč, celkem k úhradě 221 688 Kč.

Poplatky spojené s úvěrem: bez poplatku za podání žádosti, poskytnutí a správu spotřebitelského úvěru a inkaso splátky.

Nejedná se o návrh smlouvy ani o předsmluvní informace podle zákona č. 257/2016 Sb. Jde pouze o orientační výpočet, konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a smlouvě o úvěru.

Poskytovatelem produktu je ČSOB.


*Reprezentativní příklad Konsolidace půjček

Konsolidace půjček ve výši 350 000 Kč se splatností 7 let: pevná úroková sazba 6,9 % p. a., RPSN 7,1 %, měsíční splátka 5 266Kč, celkem k úhradě 442 344 Kč. Platí při konsolidaci externích úvěrů, tj. úvěrů neposkytnutých Československou obchodní bankou, a.s. v hodnotě 50 000 Kč a více.

Poplatky spojené s úvěrem: bez poplatku za podání žádosti, poskytnutí a správu spotřebitelského úvěru a inkaso splátky.

Nejedná se o návrh smlouvy ani o předsmluvní informace podle zákona č. 257/2016 Sb. Jde pouze o orientační výpočet, konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a smlouvě o úvěru.

Poskytovatelem produktu je ČSOB.


*Reprezentativní příklad Půjčka na bydlení

Půjčka na bydlení ve výši 450 000 Kč se splatností 9 let: pevná úroková sazba 9,4 % p. a., RPSN 9,8 %, měsíční splátka 6 191 Kč, celkem k úhradě 668 628 Kč.

Poplatky spojené s úvěrem: bez poplatku za podání žádosti, poskytnutí a správu spotřebitelského úvěru a inkaso splátky.

Nejedná se o návrh smlouvy ani o předsmluvní informace podle zákona č. 257/2016 Sb. Jde pouze o orientační výpočet, konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a smlouvě o úvěru.

Poskytovatelem produktu je ČSOB.