Daň z úrokových výnosů

Daňovou povinnost ukládá fyzickým i právnickým osobám zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDP) v platném znění. Ustanovením novely ZDP s účinností zákona od 1.1.2011 se zrušuje osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory. Za úrokový příjem je považováno také připsání tzv. úrokového bonusu na účet účastníka stavebního spoření.