Dědic

Osoba, na kterou přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy o stavebním spoření zemřelého účastníka, nebo které vznikne nárok na výplatu uspořené částky nebo její části.