Opatrovník

Zástupce fyzické osoby ustanovený na základě rozhodnutí soudu (např. za občana, jemuž byla omezena způsobilosti k právním úkonům nebo je držen v ústavu zdravotnické péče). Opatrovnictví je též zastoupení nezletiletého, jehož rodiče zemřeli nebo byli zbaveni rodičovských práv. Rozsah oprávnění se prakticky rovná rozsahu oprávnění rodičů nezletilce. Opatrovník není povinen dítě vyživovat.