Přerušení stavebního spoření

Stavební spořitelna může v odůvodněném případě (ztráta zaměstnání, nemoc apod.) a na základě písemné žádosti účastníka povolit přerušení spoření na nezbytně nutnou dobu.