Rozhodný den

Je poslední den měsíce, který předchází 3 měsíce před měsícem přidělení cílové částky.