Ručitel

Osoba zavazující se podpisem "Prohlášení ručitele" vzít na sebe vůči věřiteli (ČSOB Stavební spořitelně) povinnost uspokojit pohledávku, jestliže tak neučiní dlužník.