Soudní exekuce

Nucené splnění povinnosti stanovené v rozsudku správním rozhodnutím. Exekuci pro peněžité nároky lze provést srážkou ze mzdy, přikázáním pohledávky a prodejem movitých věcí a nemovitostí. (Mimo jiné lze exekuci provést i z vkladového účtu stavebního spoření. Exekuce se považuje za nakládání s vkladem, a pokud k ní dojde ve vázací době 6 let od uzavření smlouvy, ztrácí účastník nárok na státní podporu).