Spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví je vlastnické právo několika osob k jedné věci. Spoluvlastnictví je podílové nebo společné.