Tarifní varianta

Podkategorie tarifu. Tarif může mít několik variant.