Účastník stavebního spoření

Fyzická nebo právnická osoba, která je ve smluvním vztahu s ČSOB Stavební spořitelnou.