Úrok z vkladů

Vklady a připsané zálohy státní podpory jsou úročeny. Výše úroku se odvíjí od zvoleného tarifu. Získaný úrok se účastníkům vyplácí po výpovědi smlouvy nebo při přidělení. Úroky jsou daněny dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění.