Uspořená částka

Součet vkladů účastníka, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory. Odečteny jsou úhrady účtované stavební spořitelnou.