Úvěrovatelná hodnota

Je hodnota, kterou si ČSOB Stavební spořitelna na základě předložených dokumentů stanoví jako hodnotu nemovitosti (pohledávky), výchozí pro stanovení hranice k zajištění poskytnutého překlenovacího úvěru nebo úvěru.