Věřitel

Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení pohledávky.