Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření. Schvaluje je Ministerstvo financí ČR. Určují podmínky, za kterých je smlouva o stavebním spoření uzavřena, včetně tarifů stavebního spoření.

Sekce Zákony a podmínky