Zasílání korespondence

Stavební spořitelna zasílá účastníkovi stavebního spoření písemná oznámení na jím posledně uvedenou adresu (sídlo) v České republice. V případě nezletilého účastníka je korespondence zasílána na adresu zákonného zástupce stanoveného pro korespondenci. V okamžiku dosažení zletilosti je korespondence zasílána na adresu již zletilého účastníka stavebního spoření.