Zástavce

Zástavce je osoba, která dala nemovitost nebo pohledávku (termínový vklad, vklad na stavebním spoření apod.) do zástavy věřiteli a zajistila tím pohledávku věřitele (ČSOB Stavební spořitelny) vůči dlužníkovi.