Změny smlouvy o stavebním spoření

V průběhu fáze spoření může účastník z důvodů změny svých potřeb požádat o následující změny smlouvy: zvýšení cílové částky, snížení cílové částky, rozdělení cílové částky bez manipulace s vkladem, kdy zůstává zachována státní podpora. Kromě shora uvedených změn může účastník kdykoliv ve fázi spoření měnit tarifní varianty podle stávající nabídky. Po každé změně cílové částky a změně tarifní varianty má spořitelna právo uplatnit až 12 měsíční lhůtu, během které nebude cílová částka přidělena, přestože podmínky přidělení jsou splněny.