Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IČO: 49241397, za účelem zasílání obchodních sdělení.

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, avšak nikoliv déle než 36 měsíců od udělení souhlasu nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte.

Váš souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat na info@csobstavebni.cz.

Další podrobnosti související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů na portálu ČSOB